Menu strony

Polecane strony
Dane kontaktowe

OSP Gierzwałd

14-107 Gierzwałd

tel. 605962373 - Naczelnik Stanisław     Kamiński

Koncentracja jednostek OSP Gmin Grunwald i Dąbrówno


komendant

Dnia 21 listopada 2009 roku koncentracja odbyła się w miejscowości Pacółtowo. Na celu miała sprawdzenie czasu reagowania poszczególnych jednostek, budowanie lini wodnych, oraz umiejętność gaszenia budynku wielorodzinnego. Ćwiczono ewakuacje i udzielanie pierwszej pomocy.