Menu strony

Polecane strony
Dane kontaktowe

OSP Gierzwałd

14-107 Gierzwałd

tel. 605962373 - Naczelnik Stanisław     Kamiński

Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Gierzwałdzie powstała w 1947 roku jako straż przyzakładowa. Podstawowym wyposażeniem strażaków w tamtym czasie była sikawka konna, która służyła do roku 1952. Wtedy OSP w Gierzwałdzie otrzymało nowoczesną jak na owe czasy motopompę "Leopolia M-800". Z biegiem lat motopompę umieszczono na dwukółce, ubrania drelichowe zamieniono na mundury , zakupiono również lepszy sprzęt. W 1981 roki jednostka została wyposażona  w samochód bojowy marki Żuk wraz z motopompą . W roku 1994 mienie jednostki zostało przekazane przez Agencję Rynku Rolnego Urzędowi Gminy Grunwald. W grudniu 1998 roku wysłużony wóz strażacki na podwoziu Żuka zastąpił nowocześniejszy Star 244 przekazany z PSP w Ostródzie. Uroczystość przejęcia nowocześniejszego wozu bojowego zbiegła się z oddaniem do użytku nowej remizy strażackiej.  W marcu 2003 roku jednostka została włączona do KSRG. Od tego czasu została wyposażona w nożyco-rozpierak LUCAS, aparaty ochrony dróg oddechowych i inny sprzęt służący do ratowania życia i mienia. W listopadzie 2006 roku jednostka otrzymała nowo skarosowany samochód na podwoziu Star 266. Pierwszym prezesem OSP w Gierzwałdzie był Edwin Karczewski a naczelnikiem Alojzy Szmidt. Kolejnymi naczelnikami byli: Helmut Kozłowski, Jerzy Szmidt, Jerzy Reich, Wlodzimierz Stegman, Zbigniew Bełza. Obecnię tę funkcję pełni Stanisław Kamiński. W 2007 jednostce wręczono sztandar oraz odznaczono srebrnym medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. W 2008 roku jednostka otrzymała od sponsora zestaw do udzielania pierwszej pomocy "PSP-R1"
W 2009 roku Star 266 został zastąpiony nowym Mercedesem Atego.